Utställningar 2016

Här visar vi de utställningar och evenemang som vi genomfört under 2016. Det senaste först.27 maj- 30 juni

Minnen kan inte brinna- Agneta Gazelius.
29 april - 22 maj

Two or more - Marjukka Korhonen.Det är dammigt i rummet. Någonstans hittar jag en stol som inte är täckt med en vit dammslöja. Då börjar vi prata. Och vi pratar. Och pratar.

Marjukka Korhonen, som sitter mitt emot mig, är en finsk konstnär. Hens intresse mot konst väcktes redan i tonåldern – efter att ha släppt tanken att bli en modedesigner, riktade hen sitt intresse mot måleri och till slut mot skulptur.

Mänskligheten är ett övergripande tema som har följt hen under alla åren. Hens verk handlar alltid om mänsklighet - även om teknikerna har varierat. Mänskligheten är något vi återkommer till hela tiden även i vår diskussion. Varför vill vi stoppa allting i separata fack och använda oss av strikta kategorier? Är det inte mänskligt med ofullkomligheten? Våra funderingar tar inte slut: kan någonting fragilt vara starkt? Kan hårt vara mjukt? Kan det finnas en gnutta mänsklighet i en skulptur? Någonting är alltid ur balans, även om vi strävar mot tydlighet.

Under två timmar diskuterar vi om allt – om hur man med åldern har lärt sig att närvaron är viktigare än en felfri teknik. Om hur man kan leva med huvuden i molnen, på ideérnas värld, eller vara starkt knuten till den existerande vardagsverkligheten. Vi delar erfarenheter av kulturer vi någon gång levt i, harmar över människor som harmar över saker. Korhonen berättar om sitt tidigare projekt där hen arbetade med berättelser av människor som inte tog lyxbåten till det perfekta livet utan hamnade i en gummibåt mot trubbel. I drömmarna kan allting verka klart, men livet kan ta oförvantade svängar.

Klockan slår tolv och det är dags att gå.

Maija Kasvinen
Curator

mer info: marjukkakorhonen.net
1 april - 24 april

Fågelväsen från skogen - CM Lundberg.CM Lundberg målar surrealistiska akvareller.Gåtor, metafysiska anekdoter och galen kärlek sida vid sida genererar en bildvärld där djuren och växterna, skogen och staden, det händelselösa och det dramatiska visar sig på den mentala teatern.15 april kl 19

HYPERLIGHT och Lars Åkerlund / Eryck Abecassis gör besök från Tonsättarcentrum


Två programpunkter HYPERLIGHT och Lars Åkerlund / Eryck Abecassis.

HYPERLIGHT undersöker spatialitet, tid och transformation i relation till inre och yttre klingande världar. Musiken strömmar fram från emotionella sfärer, drömlikt i långsamt utvecklande skikt och vävar, oscillerar mellan det elektroniska och det akustiska genom kombinationer av syntes och multiprocessade fältinspelningar.
HYPERLIGHT är uppvuxen i Luleå, baserad i Stockholm och är en aktiv del av konstmusikscenen Fylkingen.
Lars Åkerlund / Eryck Abecassis

Vi arbetade under mars månad 2016 i Paris med ett stycke för två synthesizers - Dark Energy - som grund. Vi arbetade med olika metoder att förutbestämma och notera instabila oscillatorer. Med dessa som grundljudkälla utvidgades klangen med att styra parametrar i realtid med olika medel. Stycket uruppfördes på Dètail i Paris den 24 mars.5 mars kl 12-16

Animation för sportlovslediga


Vill du göra film?
Gratis animations workshop för barn och unga.


29 januari - 21februari

I förfäders fotspårUtställning visar Visby idag och för drygt 200 år sedan med i princip samma ruiner och med tiggare på gatorna. Vackra bilder av sköna motiv men med armod vi inte vill behöva se i framtiden. Genom installation och måleri länkar Jakob Anckarsvärd sin egen släkts historia med Visbys. Som vanligt med konsthistoriska och politiska referenser.

Utställningen I förfäders fotspår syftar både till konstnären Jakob Anckarsvärd och Romerna i Visby som återfinns på Gotland. Naturligtvis är dagens romer inte i släkt med de som fanns i staden för två hundra år sedan. Liksom den priviligerade Michael Anckarsvärd dokumenterar Jakob Anckarsvärd ruinerna och likt ett tidsdokument skildrar de som rör sig kring ringmur och kloster idag. Likheterna stilistiskt är inte många men annars finns det flera beröringspunkter. Jakob Anckarsvärds målningar av Visbys ruiner är utförda i början av 2016, med en ödslighet och kyla som kanske inte avspeglar just Gotlands förhållningssätt mot romer idag men säkert säger de mer om Sverige idag.

Jakob Anckarsvärd skildrar ofta samtida händelser och nyhetsmedier i en föreställande, lätt expressionistisk stil. Han är utbildad i Stockholm och Glasgow och har ställt ut flitigt både i Sverige och internationellt. Ett av hans mer politiska tema skildrade flyktingbåtar på medelhavet och visades på flera ställen under 2012-2013. Anckarsvärd undersöker gärna nyheter som av olika anledningar inte når Sverige eller (enligt honom) inte får den uppmärksamhet den förtjänar.

Anckarsvärd är även skribent (Konstperspektiv, Konsten mm), pedagog, musiker och sänder podcasten Konstliv från Konstnärshuset i Stockholm. Han är aktuell med en rad utställningar runt Sverige 2016, bland annat i Kalmar i maj. Mer info finns på www.gocartgallery.se och www.jakobanckarsvard.com. E-mail: info@gocartgallery.se info@jakobanckarsvard.com

15 -17 januari

GOTLANDS KONSTSKOLA


presentation av skulptur- och målerikurs

Gotlands Konstskola har glädjen att för första gången göra en offentlig utställning på
Gocart Gallery. Utställningen presenterar verk från höstterminens skulpturkurs för
Grundutbildningen (årskurs 1) och målerikursen för Projektkonstutbildningen (årskurs 2).

I skulpturkursen har det övergripande temat varit ”Möjliga och omöjliga material” i vilken
de studerande har undersökt en rad olika material och dess möjligheter till konstnärligt och 3-dimensionellt skapande. Målerikursens titel var ”Tidsrum-rumstid”. Kursen har belyst komposition och formlära från renässansen till våra dagar. De studerande har fått förhålla sig individuellt till temat utifrån ett personligt perspektiv.

I relation till den nyss avslutade utställningen på Almedalsbiblioteket, som innehöll en tematisk uppgift med titeln ”Bok och text”, speglar den kommande utställningen på Gocart Gallery två vanliga delkurser på skolan under höstterminen. Vi lärare tycker att det är viktigt att offentligt redovisa vad som pågår i undervisningen på skolan. De båda utställningarnas olika karaktärer, från Almedalsbibliotekets mer stökiga atmosfär till Gocart Gallerys traditionellt vita utställningsrum, ger dessutom våra studerande inblick, övning och kunskap
i utställningsteknik och miljö inför vårutställningen på Konstmuseet samt framtida yrkesutövande.

Gotlands Konstskola består av två ettåriga och eftergymnasiala utbildningar, Grund-utbildning och Projektkonstutbildning, vilka båda syftar till fortsatta studier på en konstnärligt inriktad högskola. Grundutbildningen ger de studerande vägledning och kunskap inom olika konstnärliga uttryckssätt. Projektkonstutbildningen är ett påbyggnadsår som ger de studerande möjlighet att fördjupa sig i teknik eller ämne som de personligen finner intressant. Tidigare studerande finns idag bland annat på Konstakademierna i Helsingfors, Oslo och Amsterdam, Kungliga Konsthögskolan och Konstfack i Stockholm, Arkitekthögskolan i Lund och Köpenhamn samt Glasgow School of Art i Skottland.

Ansvariga för skulptur- och målerikurserna var Dan Lindström och Torbjörn Limé.

www.gotlandskonstskola.se


Gocart Gallery
Klosterbrunnsgatan 1A
621 56 Visby
info@gocartgallery.se

Öppettider under utställningsperioder:
tisdag-fredag 12-18
lördag-söndag 12-16

Hitta hit