Utställningar 201417 januari - 9 februari

Linnéa Nordberg – Shunt


”Vissa geografiska platser har större betydelse för mitt måleri än andra jag vistats på. De finns sammanflätade med erfarenheterna och upplevelserna som utgör verktygslåda tillsammans med de konkreta materialen; duken eller pappret och färgen.

Mina målningar har en anknytning till ett lyriskt landskapsmåleri. Jag tänker mig landskapet som rum och kropp där jag vandrar i riktning inåt, utåt i okända terränger.

Det visuella uttrycket har, för mig, en bostad djupare ner i personligheten än det talade språket. Bilden finns i medvetandet innan tanken klär sig i ord. Strax under ytan kan finnas stoff som i mötet med den påtagligt närvarande omvärlden visar på nya infallsvinklar.

När jag som upphovsman visar mina målningar överlämnar jag tolkningsrättigheter till varje betraktare att, med sina tankar, erfarenheter och referenser, ta till sig bilden.”

Linnéa Nordberg

www.linneanordberg.se

21 februari - 16 mars

Tina Nykvist – Skuggprojektioner


Tina Nykvist arbetar med video som medium, med fokus på kombinationen av tvådimensionell bildsekvens och tredimensionella objekt. Genom hennes tekniskt avancerade videoinstallationer och -skulpturer, skapas en spatial upplevelse, ofta starkt relaterad till betraktarens rörelse i rummet.

Utställningens titel är hämtad från Jungs teori om skuggan, den omedvetna delen av egot. Att inte vara medveten om sin skugga resulterar i att man projicerar sina egna undertryckta, både konstruktiva och destruktiva, sidor på andra. I kritiken mot den andra är det ofta ens egna, icke medvetna, egenskaper man synliggör och bedömer.

www.tinanykvist.se

28 mars - 27 april

Iwo Myrin –

Hålkamerafotografier och bronsavgjutningarIwo Myrin är verksam som bildkonstnär i Stockholm. Jobbar även med elektronmusik och ljudkonst.

På Gocart Gallery kommer han att visa skulpturer och fotografier. Skulpturerna är bronsavgjutningar av platser i skogen. De är gjutna direkt i formtagningar som är gjorda på plats i skogen med svampar, kottar, löv, barr mm. I titlarna kan vi läsa från vilken plats och vid vilken tidpunkt formerna är tagna. Fotografierna är tagna med hålkamera, vilket är en kamera utan objektiv. Endast ett litet hål släpper in ljus i kameran istället för för ett objektiv med glaslinser.

Iwo har studerat på konsthögskolan i Umeå och har ställt ut runtom i Sverige och utomlands. Han deltog i en utställning på Fotogalleriet i Visby 2007 och har som aktiv grottutforkare varit med i utgrävningarna av Trollkullahålen i Stenkumla och deltagit i Lummelundaveckan.

http://iwomyrin.tumblr.com
Fotografi: Mona Malmström, "Index", 2014.

9 maj - 1 juni

VARDAGSRUM


Galleriföreningen på Gotlands medlemsutställning 2014.

En utställning med utgångspunkt i det som är hemma.
Platsen som blir en förlängning och utfyllnad av det egna jaget.
Inredningen som är hemtam och bekräftande. Ett rum för det förflutna,
försjunkna och introverta, men också en arena för socialt utbyte och
uppvisning. Hemmet, en plats att nostalgiskt längta till eller helt sakna.
© Dagar till salu

29 juni - 20 juli

Dagar till salu


Under Almedalsveckan genomfördes projektet Dagar till salu på Gocart Gallery, ett konstprojekt av Filippa Krusenstjerna, Hanna Stahle, Lene Willumsen och Maria Lilja.

KEX, Föreningen för Konst och Experiment, i samarbete med Knut Design, Gocart Gallery och Valåret 2014.

PRESS: Konstnärer säljer ut framtiden
MER INFO: dagartillsalu.se

25 juli - 17 augusti

Rose Dietz


Rose Dietz media är måleri, grafik och tredimensionella objekt. I denna utställning återanvänder hon gamla böcker för att skapa nya böcker, collage och objekt.

www.lojstalitho.se

22 augusti - 7 september

Hanna Jagare

Rebecka Bebben Andersson

Daniel PatersonGocart Gallery presenterar i samarbete med Brucebostiftelsen 2014 års
Brucebostipendiater.

Hanna Jagare, har nyligen avslutat sin utbildningen på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. På Gocart Gallery visar Hanna Jagare ett antal nya skulpturer som blivit till under och efter stipendievistelsen på Gotland.
Genom att ofta låta det två- och tredimensionella samverka i sina verk, undersöker Hanna Jagare potentialen hos ett “både och” eller ett “varken eller”. Jagare är intresserad av hur vår upplevelse och förståelse av materialitet och ting är i konstant förändring. Genom att komplicera den perceptiva upplevelsen och göra den ambivalent, uppmärksammas vi på den subjektiva och ”interna” förhandling som pågår när vi tolkar och möter vår omgivning.

Rebecka Bebben Andersson avslutade sina studier vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm våren 2014. Har sedan tidigare en kandidatexamen i arkitektur från KTH. I sin konst har Andersson de senaste åren arbetat med sin upplevda rörelseofrihet på allmänna platser. Det handlar om makten över det offentliga rummet och den egna rädslan. På Gocart Gallery visas två nya papperscollage som är resultatet av undersökningar om hennes eget förhållande till naturen. Naturen som kuliss, det offentliga rummet som en scenografi.

Daniel Paterson is an artist from Montreal, Canada. During the summer residency at the Brucebo Daniel has made a series of photographs documenting the Gotlandic landscape through various optical technologies from the Viking age. The light projected from sunstones made of calcite was used as a navigational tool by the Vikings and quartz rock-crystal lenses from the 11th century have been found in Viking graves on Gotland. Both are primitive materials that project light into images, and were used centuries later in the study of optics and early photographic processes.
Inside a camera obscura built at the Brucebo and throughout the island of Gotland Daniel has fixed the projected image from the stones as well as a pinhole onto photographic paper. The duality of these materials engages in a visual dialogue with Vikings and simultaneously with the history of the photographic medium.

12 september

Dryckesbröderna


Den 12 september framfördes en reseberättelse av "Dryckesbröderna" som en performance. Dryckesbröderna är en konstnärsduo som undersöker och iscensätter bilden av den manliga sekelskiftskonstnären. I samarbete med BAC i Visby.

dryckesbroderna.tumblr.com

12 - 28 september

Katrin Wegemann


Katrin Wegemann är vald till Westfalenstipendiat för 2014. Stipendiet är ett samarbete mellan Region Gotland och Region Westfalen i Tyskland.

På Gocart Gallery visar hon verk som kretsar runt luft och japanska spel. Hon visar även objekt och skulptur som direkt är sammankopplade med hennes arbetsperiod på ön och samarbeten med verksamma konstnärer på Gotland.

www.katrinwegemann.de

4 oktober

One Night Stand


Visbydagen/Kultur i natten 2014. En utställning av tillfälligt konstnärliga förbindelser där konst och konstnärer rör sig på en föränderlig arena som expanderar mot ett slutgiltigt crescendo. Varje timme anländer en ny konstnär med ett nytt verk. Utställningen växer kontinuerligt och förändras efter personliga behov och preferenser. Curatoriell idé: Mona Malmström

Lördag 4 oktober, kl. 12-21.
Finnisage klockan 21-22.

Medverkande konstnärer:
12.00 Mona Malmström
13.00 Jeanette Path
14.00 Astrid Raff
15.00 Jennie Olofsson
16.00 Anette Blomberg
17.00 Helena Andreeff
18.00 Maude Sundström
19.00 Eva och Åke Nobling
20.00 Mervi Kekarainen o Kristina Frank

17 oktober - 9 november

Helena Andreeff


En utställning om människans attityder och åtbörder i en glödande vilsen värld av uppvaknande inför alla faror. Behovet är nu ett totalt annat tänkesätt och struktur. Här måste kvinnan träda fram med allt vad hon har på gott och ont. Hon är på väg, förvisso ännu tassande.

21 november - 14 december

Erik Scheid – Skådebana


Med utställningen ”Skådebana” visas sekventiellt gatufotografi i svartvitt. Från dagligt liv och rörelse i Stockholm. Bildserierna utgår från vardagliga, sociala och kulturella handlingsmönster i samhället.

En viktig utgångspunkt för de olika serierna är en klassisk genre inom fotografin med en lång tradition och historia som kallas gatufotografi. Avsikten att försöka sammanfatta det förbifarande ögonblicket på gatan med en bild har liknats vid ”att försöka stoppa dimma i en flaska”.

Erik Scheid är utbildad på Konstfackskolans linje för Fri Konst och är verksam i Stockholm. Han arbetar med fotografi och installation som huvudsakliga medium. Bildprojekten har oftast en dokumentär grund med referenser från dagligt liv och samhälle.